Wycieczki dla dzieci – Ferie z SOKiBP

Uczestnicy zeszłorocznej wycieczki – wystawa Lego we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 12 lat do udziału w wycieczkach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną podczas ferii zimowych:

5 lutego 2019 r. – warsztaty w „Ostoi nad Młynówką” w Mościsku, koszt 25 zł

8 lutego 2019 r. – wyjazd do „Movie gate” we Wrocławiu (zwiedzanie+pokaz), koszt 25 zł

Rodzice dzieci pokrywają jedynie koszty wstępu do instytucji, natomiast SOKiBP pokrywa koszty dojazdu oraz zapewnia ubezpieczenie i opiekunów.

Zapisy na wycieczki, zgody na wyjazd dla rodziców/opiekunów oraz wpłaty odbywają się w Bibliotece Publicznej przy ul. Wolności 2a/01 w Jaworzynie Śl. od 10 stycznia

Regulamin wycieczek