O problemie emigracji w Bibliotece

W poniedziałek 14.07.2014 r. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i akcji „Wielokulturowość – jestem na tak!” w naszej bibliotece zostały przeprowadzone zajęcia podejmujące problem emigracji. Jedenaścioro dzieci zastanawiało się nad różnicami pomiędzy nielegalną emigracją, a legalną emigracją zarobkową. Wspólnie wyjaśniały również same pojęcia: emigracji, imigracji i migracji. Punktem wyjścia do rozważań była historia meksykańskiego chłopca, który wraz z matką i siostrą opuszcza swoją wioskę w poszukiwaniu lepszego życia w Stanach Zjednoczonych, zawarta w książce wydawnictwa Widnokrąg pt. „Emigracja”.

Podczas pracy z atlasami geograficznymi i encyklopedią uczestnicy zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kultury meksykańskiej. Na zakończenie powstały też dwie duże walizki z niezbędnymi akcesoriami emigranta opuszczającego swój kraj oraz osoby wyjeżdżającej na wakacje za granicę. Celem zajęć było uwrażliwienie młodych ludzi na trudną sytuację emigrantów i imigrantów oraz uchodźców, a także kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnych religii, obyczajów i kultur.