Zapraszamy do udziału w Bożonarodzeniowym Konkursie Plastycznym

k3_wkZapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska do udziału w naszym tradycyjnym Konkursie Bożonarodzeniowym. Podtrzymując świąteczne tradycje proponujemy następujące tematy prac: bożonarodzeniową kartkę pocztową i bożonarodzeniową ozdobę choinkową. Do konkursowych zmagań zapraszamy w tym roku także dorosłych i oczekujemy na piękne kartki i ozdoby choinkowe, które zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w SOKiBP.

Na laureatów konkursu czekają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez SOKiBP. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu:

Organizator konkursów:

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna,

ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska tel. 74/85-84-136

e-mail: kontakt@sokibp.pl

Tematyka konkursów:

Proponowane są dwa tematy konkursów:

 1. Bożonarodzeniowa kartka pocztowa
 2. Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa

Cele konkursów:

 1. Przybliżenie tradycji bożonarodzeniowych.
 2. Rozwijanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez plastyczne zobrazowanie symboli świątecznych, związanych z tematami konkursów.
 3. Prezentacja wykonanych prac na wystawie w SOKiBP.

Kategorie wiekowe:

 1. przedszkole
 2. szkoła podstawowa klasy I-III
 3. szkoła podstawowa klasy IV-VI
 4. gimnazjum i szkoła średnia
 5. dorośli

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska.
 2. Technika wykonania prac – dowolna.
 3. Prace podpisane (drukowanymi literami): imieniem i nazwiskiem, kategorią wiekową, szkołą i nazwiskiem opiekuna (dzieci i młodzież szkolna) lub kontaktem telefonicznym (dorośli), należy dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2016 r. Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury.
 4. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez wypłacania honorariów. W indywidualnych przypadkach, po zakończeniu wystawy prac, istnieje możliwość odzyskania nadesłanych prac konkursowych.
 5. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Ocena jury

Przy ocenie prac konkursowych, jury weźmie pod uwagę:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • oryginalność, pomysłowość i samodzielność wykonania pracy,
 • estetykę wykonania pracy konkursowej.

Wyniki konkursów

Zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.sokibp.pl oraz tablicach ogłoszeniowych SOKiBP.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród:

16 grudnia 2016 (piątek) o godz. 15:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, ul. Powstańców 3.