Jarmark Wielkanocny – zapraszamy do udziału w konkursie

Tradycyjnie w okresie zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, zapraszamy mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska do udziału w konkursie na najładniejszą aranżację stołu wielkanocnego oraz najsmaczniejszą potrawę wielkanocną. Kategorie, w jakich można w tym roku rywalizować to: najsmaczniejsze ciasto, żurek, nalewka oraz najładniejsza kompozycja stołu. Jury konkursu będzie mogło przyznać także dodatkowe nagrody. Rozstrzygnięcie naszego konkursu odbędzie się 9 kwietnia br., w Niedzielę Palmową, podczas imprezy „Jarmark Wielkanocny”. Poniżej mogą Państwo zaznajomić się z Regulaminem Konkursu.

 

 

 1. Organizator:

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej

 1. Udział w konkursie:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska

 1. Cele konkursu:

– kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku Obrzędowego,

– edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,

– pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego.

 1. Zadanie konkursowe:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie dokonać prezentacji dotyczącej tradycji wielkanocnych. Powinna ona obejmować przygotowanie stołu, na którym znajdą się:

 1. symbole świąteczne,
 2. tradycyjne potrawy,w tym wyroby lub wypieki wielkanocne,
 3. dekoracje,np.stroiki,pisanki;inne produkty i prace rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiejnocy, według pomysłu i uznania uczestników konkursu.                                                        Mile widziane jest również dokonanie krótkiej prezentacji swojego stołu przed Komisją Konkursową (nie dłuższej niż 5 minut).

     5. Kategorie konkursowe:

a) Najsmaczniejsze ciasto,

b) Najsmaczniejszy żurek,

c) Najsmaczniejsza nalewka,

d)Najładniejsza kompozycja stołu i samodzielność.

Jury konkursu będzie miało możliwość przyznania dodatkowych nagród specjalnych i wyróżnień.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować przynajmniej jedną z potraw wymienionych w powyższych kategoriach.

 1. Kryteria oceny:

Podczas prezentacji poszczególnych stoisk, Komisja Konkursowa dokona oceny zadania, kierując się następującymi kryteriami:

a) przy ocenie stołu:

– zawartość stołu (powinna być zgodna z tradycją),

– dobór potraw,

– dekoracje świąteczne,

– pomysłowość ubioru reprezentacji, np. strój ludowy i inne propozycje;

b) spełnienie kryteriów dodatkowych:

– nawiązanie do tradycji,

– pomysłowość aranżacji,

– estetyka nakrycia stołu,

– różnorodność prezentowanych produktów,

– smak prezentowanych potraw.

 1. Nagrody:

Komisja, spośród wszystkich uczestników, wybierze zwycięzców każdej kategorii konkursowej i przyzna:

Najsmaczniejszy żurek – 100 zł,

Najsmaczniejsze ciasto – 100 zł,

Najsmaczniejsza nalewka – 100 zł,

Najładniejsza kompozycja stołu i samodzielność wykonania – I miejsce: 500 zł,

II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł.

Pula nagród przeznaczona na dodatkowe nagrody i wyróżnienia – 500 zł.

Każdy z zespołów otrzymuje dodatkową nagrodę rzeczową za udział w konkursie.

 1. Miejsce i czas trwania konkursu:

Konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. w obiekcie wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Sportowa 1. W zależności od warunków pogodowych, impreza odbędzie się na zewnątrz lub w sali konferencyjnej.

Czas na przygotowanie stołu do prezentacji w dniu konkursu: od godziny 11:00 do 15:00.

Komisja konkursowa rozpocznie ocenę stołów o godzinie 15:00.

 1. Zgłoszenia:

Uczestnicy zobowiązani są zgłosić udział w konkursie do 3 kwietnia 2017 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śl. przy ul. Powstańców 3 osobiście lub telefonicznie pod numerem: 74 858 41 36.

 1. Uwagi:

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie,

– Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość sprzedaży przygotowanych wyrobów,

– Organizatorzy mają prawo na wykorzystywanie zdjęć przygotowanych stołów do celów promocyjnych,

– Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator,

– W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Organizatorem,

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych do potrzeb organizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926