2014 rok jubileuszowym Rokiem Czytelnika

650lat_logoSześć i pół wieku temu, 12 maja 1364 roku akt fundacyjny Studium Generale (późniejszy Uniwersytet Jagielloński) wymieniał wśród pracowników uczelni stacjonariusza, który organizował wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie kopii ksiąg (wówczas jeszcze rękopiśmiennych), pełniąc tym samym funkcje wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Tę datę współczesne środowisko ludzi książki uznaje za początek swoich dzisiejszych zawodów – za początek służby książce w Polsce.

Dla upamiętnienia tej ważnej dla nauki i kultury polskiej rocznicy Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił Jubileuszowy Rok 2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy społecznej o książce pod hasłem „650 lat w służbie książki”. Honorowy patronat nad jubileuszem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej włącza się w jubileuszowe obchody i w bieżącym roku przeprowadzi dodatkowe akcje, promujące czytelnictwo. Odbędą się między innymi dodatkowe lekcje biblioteczne, związane z historią książki, zorganizowana zostanie także specjalna edycja gry miejskiej w konwencji kryminału, osadzona w jaworzyńskich realiach. O dokładnych terminach poszczególnych wydarzeń będziemy informować Państwa na plakatach informacyjnych, na naszej stronie internetowej www.sokibp.pl, a także na profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Bieżące informacje na temat obchodów Roku Czytelnika i związanych z nim wydarzeń na terenie całej Polski można uzyskać na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: www.sbp.pl.